NOTICE

Return to Full Page
« Back

Notis Keputusan Sebutharga 07/2016

KENYATAAN KEPUTUSAN SEBUTHARGA BIL. 07/2016

                

              Keputusan muktamad Jawatankuasa Kontrak dan Sebutharga Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) bagi Sebutharga untuk Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Mentauliah dan Menyelenggara Perkakasan dan Perisian Komputer Bimbit, Komputer Tablet, Pencetak, Projektor dan Kamera Digital bagi Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) yang telah ditutup pada 12 Oktober 2016 adalah DIBATALKAN    .              
 

 

Disediakan oleh:-


Urusetia Sebutharga

Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)